W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

alne i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Jednym ze sposobów monitorowania ilości i rodzaju odpadów jest prowadzenie sprawozdań do odpowiednich baz danych.

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? roczne sprawozdanie bdo

Coraz więcej firm inwestuje w nowoczesne

Czy w 2024 jeszcze warto wysłać sprawozdanie do bazy danych o odpadach? Coraz częściej mówi się o konieczności dbania o środowisko naturalne i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Jednym ze sposobów monitorowania ilości i rodzaju odpadów jest prowadzenie sprawozdań do odpowiednich baz danych.


© 2019 http://c2c.org.pl/