plomby gwarancyjne void

Na tym etapie pracy można również

plomby gwarancyjne void
Z czasem pojęcie DTP zaczęło odnosić się także do przygotowywania dokumentów do publikacji w postaci elektronicznej (cyfrowej).
Proces DTP rozpoczyna się wprowadzeniem do komputera tekstu i obrazu.
Poszczególne elementy graficzne podle.

Widok do druku:

plomby gwarancyjne void