Jak chronić środowisko w firmie i się nie nudzić?

ia swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasobami. Wprowadzenie ekol

Jak chronić środowisko w firmie i się nie nudzić? ochrona środowiska dla firm

Po pierwsze może to prowadzić do

Agenda 2030 ONZ, z jej celami zrównoważonego rozwoju, stanowi ważną ramę dla ochrony środowiska w biznesie. Firmy powinny dążyć do zmniejszenia swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasobami.

Wprowadzenie ekol


© 2019 http://c2c.org.pl/